Februári programterv

Az intézmény februári programterve itt olvasható.

VB 1501 februári programterv

Az iskolai étkeztetés

A gércei Önkormányzat tornaszobát alakít ki az óvoda alagsorában, ezzel egyidejúleg felújítja az óvoda és az ebédlő épületét. A február 12-16-ig tartó héten az étkeztetést a munkálatok miatt a művelődési házban oldják meg, ahol átmenetileg az óvoda is működni fog. Az iskolás gyermekek csak a főutca felől közelíthetik meg a kultúrházat, az óvoda és az ebédlő környékén a balesetveszély miatt tilos tartózkodni.

Mivel az iskolások ebédideje alatt az óvodások már alszanak, ezért nyomatékosan felhívom a tanulók figyelmét, hogy fegyelmezetten viselkedjenek, hangoskodással ne zavarják a kicsik pihenését.

EFOP pályázat decemberi programjai

Decemberben folytattuk a programok megvalósítását a pályázatban foglalt ütemterv alapján.

Állandóan vállalt feladatunk értelmében a szakköröri foglalkozásokat heti/kétheti/havi rendszerességgel  megtartottuk.

Az alsós tanulók bábszínházi előadáson vettek részt, a szombathelyi Mesebolt Bábszínház előadásában a Lúdas Matyi című darabot tekintették meg.

A felsősök mozilátogatás keretében a Savaria Plazaban a Megjött apuci 2. című filmet látták.

Németh Ildikó intézményvezető

EFOP pályázat novemberi programjai

A “Központban az iskola Gércén” című pályázat megvalósítása novemberben elkezdődött.

Hetente a következő szakkörök működtek:

irodalmi színpad – vezetője: Zanati Margit

kézműves foglalkozás (alsó tagozat) – vezetője: Kovácsné Baracskai Zsuzsanna

képzőművészeti szakkör (felső tagozat) – vezetője: Vida Anikó

atlétika szakkör (alsó tagozat) – vezetője: Lukács Judit

labdarúgás (alsó tagozat) – vezetője: Biczóné Binder Gyöngyi

informatika szakkör (alsó tagozat) – vezetője: Gőczéné Pankaczi Henriette

elsősegélynyújtás alapjai (felső tagozat) – vezetője: Kovács László

kézilabda szakkör (felső tagozat) – vezetője: Sándor Péter

Kéthetente a következő szakköröket tartjuk:

angol szakkör (felső tagozat) – vezetője: Nagy Judit

német szakkör (alsó tagozat) – vezetője: Körmendi Eszter

főzőklub – vezetője: Farsangné Simon Ildikó

Havonta tartandó foglalkozások:

filmklub – vezetője: Baráthné Kámán Alexandra

 

Az első 10 km-es gyalogtúrán a felső tagozatosok a Farkas-erdőben kirándultak.

A Weöres Sándor Színház előadásában a felsősök a Dzsungel könyve című előadást láthatták.

 

Decemberi programterv

Az iskola decemberi programterve itt található.

VB1501 december havi programterv

Karácsonyi ünnepség, téli szünet

Az iskola karácsonyi ünnepélye december 16-án, szombaton lesz. A vásárosmiskei tanulók 15.00-ra a vásárosmiskei kultúrházba mennek, a gércei tanulók 17.00 órára  a gércei kultúrházba.  Az ünnepségek egyben a  községek karácsonyi ünnepélyei.

Az ünnepélyre szerettel várjuk a szülőket, érdeklődőket, a község lakóit.

A szereplők átszállításáról gondoskodunk.

A téli szünet december 27 -től január 2-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

karácsonyi meghívó

EFOP 1.3.9.-2017

Iskolánk a Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal (GIDA) közösen 48 778 100Ft támogatást nyert a “Központban az iskola Gércén” című pályázatával.

A támogatást két évre szól. A pályázatban négy kiemelt terület szerepel:

-tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenység

-művészeti nevelés

-egészséges életmódra nevelés

-sporttevékenység.

A kiemelt területek feladatait szakkörökön, klubfoglalkozásokon, kirándulással, program és rendezvényszervezéssel valósítjuk meg.

Az aktuális eseményekről honlapunkon és a községek hirdetőtábláin  tájékozódhatnak.

Kérjük részvételükkel támogassák a  programok megvalósulását.

Október havi programterv

Tájékoztató az iskola október havi programjairól:

 

VB 1501 októberi programterv

Európai Diáksport Nap Gércén

Szeptember 29-én iskolánk is bekapcsolódik a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett Európai Diáksport Nap rendezvénybe.

Közös programként a résztvevőknek teljesíteni kell Diáksport Napi Futótávot, az idén 2017 m-t.

A szabadon választható sporttevékenységek közül az alsósoknak sor-és váltóversenyeket, a nagyobbaknak kerékpáros ügyességi versenyeket, ugókötélversenyt, szabadidős tevékenységeket kínálunk.

A program 1/2 2-kor kezdődik a községi sportpályán, a Kopaszon.

Minden érdeklődőt, résztvevőt várunk!

Tanulóbiztosítás

A nemzeti fejlesztési miniszter, mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

Németh Ildikó intézményvezető