Az iskolai étkeztetés

A gércei Önkormányzat tornaszobát alakít ki az óvoda alagsorában, ezzel egyidejúleg felújítja az óvoda és az ebédlő épületét. A február 12-16-ig tartó héten az étkeztetést a munkálatok miatt a művelődési házban oldják meg, ahol átmenetileg az óvoda is működni fog. Az iskolás gyermekek csak a főutca felől közelíthetik meg a kultúrházat, az óvoda és az ebédlő környékén a balesetveszély miatt tilos tartózkodni.

Mivel az iskolások ebédideje alatt az óvodások már alszanak, ezért nyomatékosan felhívom a tanulók figyelmét, hogy fegyelmezetten viselkedjenek, hangoskodással ne zavarják a kicsik pihenését.

EFOP pályázat decemberi programjai

Decemberben folytattuk a programok megvalósítását a pályázatban foglalt ütemterv alapján.

Állandóan vállalt feladatunk értelmében a szakköröri foglalkozásokat heti/kétheti/havi rendszerességgel  megtartottuk.

Az alsós tanulók bábszínházi előadáson vettek részt, a szombathelyi Mesebolt Bábszínház előadásában a Lúdas Matyi című darabot tekintették meg.

A felsősök mozilátogatás keretében a Savaria Plazaban a Megjött apuci 2. című filmet látták.

Németh Ildikó intézményvezető

EFOP pályázat novemberi programjai

A “Központban az iskola Gércén” című pályázat megvalósítása novemberben elkezdődött.

Hetente a következő szakkörök működtek:

irodalmi színpad – vezetője: Zanati Margit

kézműves foglalkozás (alsó tagozat) – vezetője: Kovácsné Baracskai Zsuzsanna

képzőművészeti szakkör (felső tagozat) – vezetője: Vida Anikó

atlétika szakkör (alsó tagozat) – vezetője: Lukács Judit

labdarúgás (alsó tagozat) – vezetője: Biczóné Binder Gyöngyi

informatika szakkör (alsó tagozat) – vezetője: Gőczéné Pankaczi Henriette

elsősegélynyújtás alapjai (felső tagozat) – vezetője: Kovács László

kézilabda szakkör (felső tagozat) – vezetője: Sándor Péter

Kéthetente a következő szakköröket tartjuk:

angol szakkör (felső tagozat) – vezetője: Nagy Judit

német szakkör (alsó tagozat) – vezetője: Körmendi Eszter

főzőklub – vezetője: Farsangné Simon Ildikó

Havonta tartandó foglalkozások:

filmklub – vezetője: Baráthné Kámán Alexandra

 

Az első 10 km-es gyalogtúrán a felső tagozatosok a Farkas-erdőben kirándultak.

A Weöres Sándor Színház előadásában a felsősök a Dzsungel könyve című előadást láthatták.

 

Decemberi programterv

Az iskola decemberi programterve itt található.

VB1501 december havi programterv

Karácsonyi ünnepség, téli szünet

Az iskola karácsonyi ünnepélye december 16-án, szombaton lesz. A vásárosmiskei tanulók 15.00-ra a vásárosmiskei kultúrházba mennek, a gércei tanulók 17.00 órára  a gércei kultúrházba.  Az ünnepségek egyben a  községek karácsonyi ünnepélyei.

Az ünnepélyre szerettel várjuk a szülőket, érdeklődőket, a község lakóit.

A szereplők átszállításáról gondoskodunk.

A téli szünet december 27 -től január 2-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).

karácsonyi meghívó

EFOP 1.3.9.-2017

Iskolánk a Gércei Iskola Diákjaiért Alapítvánnyal (GIDA) közösen 48 778 100Ft támogatást nyert a “Központban az iskola Gércén” című pályázatával.

A támogatást két évre szól. A pályázatban négy kiemelt terület szerepel:

-tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenység

-művészeti nevelés

-egészséges életmódra nevelés

-sporttevékenység.

A kiemelt területek feladatait szakkörökön, klubfoglalkozásokon, kirándulással, program és rendezvényszervezéssel valósítjuk meg.

Az aktuális eseményekről honlapunkon és a községek hirdetőtábláin  tájékozódhatnak.

Kérjük részvételükkel támogassák a  programok megvalósulását.

Október havi programterv

Tájékoztató az iskola október havi programjairól:

 

VB 1501 októberi programterv

Európai Diáksport Nap Gércén

Szeptember 29-én iskolánk is bekapcsolódik a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett Európai Diáksport Nap rendezvénybe.

Közös programként a résztvevőknek teljesíteni kell Diáksport Napi Futótávot, az idén 2017 m-t.

A szabadon választható sporttevékenységek közül az alsósoknak sor-és váltóversenyeket, a nagyobbaknak kerékpáros ügyességi versenyeket, ugókötélversenyt, szabadidős tevékenységeket kínálunk.

A program 1/2 2-kor kezdődik a községi sportpályán, a Kopaszon.

Minden érdeklődőt, résztvevőt várunk!

Tanulóbiztosítás

A nemzeti fejlesztési miniszter, mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

Németh Ildikó intézményvezető

Szeptember havi programterv

Iskolánk szeptember havi programjairól itt tájékozódhat.

VB 1501 szeptemberi programterv