My Weblog: istanbul elektrikci

Hit -és erkölcstan oktatás a 2019/20. tanévben

2019. március 11-án összevont szülői értekezleten tájékoztatást kaptak a szülők a 2019/20. tanévi hit-és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban.
A 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 182./A§ (3) alapján a következő tájékoztatást adom:

A 2019/20-as tanévben intézményünkben hit – és erkölcstanoktatást vállaló egyházak:

egyház jogi személy

az egyház jogi személy képviselőjének neve

az egyház jogi személy képviselőjének címe

Magyar Katolikus Egyház Balasi István 9672 Gérce Kossuth u. 235.
Magyarországi Evangélikus Egyház Kendeh-Kirchknopf László 9555 Kissomlyó
Kossuth Lajos u. 94.

Gérce, 2019. március 29.

Németh Ildikó intézményvezető

 

 

Beiratkozás 2019/20-as tanévre

KÖZLEMÉNY
a tanköteles gyermekek 2019/2020-es tanévre
való általános iskolai beíratásáról

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva – a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – az alábbiak szerint határozta meg a 2018/2019-es tanévben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásának időpontját
2019. április 11. (csütörtök) 7.30 – 19.00 óra között
2019. április 132 (péntek) 7.30 – 18.00 óra között.

Az Nkt. 45. § (1)-(2) bekezdései értelmében Magyarországon – az Nkt.-ben meghatározottak szerint -minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. A Rendelet 21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. Az Nkt. 50. § (6) bekezdése értelmében az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító iskola).
A Rendelet 22. § (2)-(4) bekezdései előírják, hogy az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A Rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében az iskola igazgatója a gyermek felvételéről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli kiskorú tanuló esetén a szülővel. Az iskola igazgatója tanuló felvételének megtagadásáról határozat formájában dönt. Az iskola igazgatója a felvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, határidő-számítás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el.
Az Nkt. 37. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak értelmében a nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval, a szülővel. Az iskola felvételi kérelmet elutasító döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a tanuló érdekében eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az iskola fenntartójának (Sárvári Tankerületi Központ) kell címezni, és az iskola igazgatójánál kell benyújtani. A tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében az iskola fenntartója jár el és hoz nyolc napon belül másodfokú döntést.

Sárvár, 2019. március 1.
Dr. Galántai György
járási hivatalvezető

Sárvári járás Közlemény

E-ügyintézéssel érintett folyamatok iskolánkban

Tisztelt Szülők!
2019. február 28-tól valamennyi intézményre kiterjesztésre került az elektronikus ügyintézés az alábbi folyamatokban:
1. Kiiratkoztatás a köznevelési intézményből,
2. Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése,
3. Vendégtanuló jogviszony bejelentése,
4. Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása,
5. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása,
6. Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása,
7. Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása,
8. Bizonyítvány- vagy törzslapmásolat igénylése,
9. Személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Ezen a napon megnyitották az e-Ügyintézés lehetőségét a KRÉTA felületen. Minden ilyen esetben – 2019. március 1-jétől – a Kréta felületen kell jelezni iskolánk felé a szülőknek.
Érdeklődni, segítséget kérni az osztályfőnököktől és az iskola titkárságán lehet.

Gérce, 2019. 03. 08. Németh Ildikó
intézményvezető

E-ügyintézés a közoktatásban

Az e-ügyintézés napi gyakorlattá válása zajlik a köznevelési intézményekben.

A szülők a következő tájékoztató linken ismerhetik meg az e-ügyintézés lehetőségeit, használatát:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/info

A jelzett honlapon az e-naplóhoz megadott felhasználónévvel és jelszóval lehet bejelentkezni.

Az oktatási intézmények kötelessége a szülőket tájékoztatni az e-ügyintézés bevezetéséről, amiről a köznevelési intézményekben szórólapokat is ki kell helyezni.

 

Etika, hit-és erkölcstan 2019/20. tanévi oktatásával összefüggő tájékoztató

Tisztelt Szülők!
2019. 03.11-én 16.00-tól összevont szülői értekezletet tartunk a 2019/20. tanévi etika, hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tudnivalókról az alsó tagozatos iskolában.
Az értekezletre meghívót kaptak az iskolában tanító felekezeti hitoktatók és a történelmi egyházak helyi vezetői.
Az intézményvezetői tájékoztató után a szülők feltehetik kérdéseiket az egyházak képviselőinek is.
Németh Ildikó intézményvezető

Farsang 2019.

A GÉRCEI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATA

szeretettel meghívja Önt a 2019.02.09-én 14 órától tartandó
FARSANGI RENDEZVÉNYÉRE.

Helyszín: Művelődési Ház

Szeretettel várjuk!

 

Meghívó 2019

Határtalanul kirándulással Erdélyben (2018. május 14-18.)

ERDÉLYORSZÁG

Tanévkezdés 2018.

Értesítés

Ezúton értesítem iskolánk tanulóit és a szülőket, hogy a tanévnyitó ünnepélyre 2018. augusztus 31 – én 17.00 órakor kerül sor a felső tagozatos iskolában. (Kossuth Lajos u. 221.)

Javítóvizsga időpontja: 2018. augusztus 27. 8:00

Tankönyvosztás időpontja: 2018. augusztus 28. 9:00 – 13:00

Kérem, hogy a könyvosztásnál jelezzék a tanuló étkezési és napközi igényét.

Gérce, 2018. augusztus 22.

Németh Ildikó
intézményvezető

Gércei Iskola nyári Erzsébet-tábora Zánkán

 

Kedves táborozni induló gyerekek!

 

Bizonyára már türelmetlenül várjátok az iskolai tábort. Most a legfontosabb tudnivalókat foglalom össze számotokra.

A tábor helyszíne: Zánka, időpontja július 15 (vasárnap) – július 20 (péntek) -ig.

Július 15 – én reggel 9 órakor indul az autóbusz. Sárvár felől jövet a gércei, majd a vásárosmiskei tanulókat veszi fel. Az autóbusz minden buszmegállóban megáll. Hazaérkezésünk is busszal történik, de a busz nem lesz végig velünk.

Az első napon már ebédet kapunk, így kevés tízórait és innivalót hozz magaddal! Rögtön a táborba megyünk, nem teszünk kirándulást.

A tábor ideje alatt sokat fürdünk, gyalogtúrát is tervezünk, ilyen öltözék is legyen nálad. (túracipő, melegítő, esőköpeny, hátizsák, 0,5 literes műanyag flakon üdítőnek (2 db). Tisztálkodási és hálófelszerelésről se feledkezz meg! Szúnyogriasztó, elemlámpa, naptej sem árt, ha van nálad. Ha szükséged van gyógyszerre, ne felejtsd otthon! Aki az autóbuszban rosszul érzi magát, erre is készüljön fel, s a felszállásnál úgy helyezkedjen.

A tábor ideje alatt megismerkedünk Zánka nevezetességeivel.

A táborban töltött napok alatt semmit sem kell fizetned, annyi költőpénzt hozz csak magaddal, amin üdítőt, fagyit tudsz venni. Javaslom, hogy a zsebpénz napi 1.000 Ft körüli összeg legyen.

Aki a „Szülői nyilatkozatot” (egészségi állapotról) még nem adta le az iskolában, az FELTÉTLENÜL hozza magával ! Ne felejtsd itthon a diákigazolványodat, betegkártyádat sem! Kedvenc társasjátékodat, kártyádat, focidat, tollasodat is hozhatod. Ha telefont, fényképezőt, MP3 – at, értékes tárgyat hozol, arra vigyáznod kell!

Írószereket, ragasztót is hozz magaddal!

Várhatóan július 20 – án (péntek), a kora délutáni órákban érkezünk. Ha változás történik, telefonálunk.

Addig is pihenjetek sokat! Jó nyaralást.

 

Telefonos elérhetőségek:

Ildi néni:          06-70-638-7-638

Margit néni:     06-30-633-0-047

Gyöngyi néni:   06-20-229-7-319

Hende Heni néni:   06-20-290-88-12

 

 

 

Gérce, 2018. július 11.

Ildi néni, Margit néni, Gyöngyi néni, Heni néni

 

Hazirend

Ajánlott tábori felszerelés

A tehetséggondozás feltételrendszerének kialakítása társasjátékok segítségével (NTP-TFJ-17-0081. pályázat)

 

A Nemzeti Tehetség Program 2017-ben pályázati lehetőséget kínált a tehetséggondozás feltételrendszerének kialakítására. A pályázati támogatás társasjátékok beszerzését tette lehetővé 700 000Ft értékben.

A tanórán kívüli tehetséggondozó munkát sikerült megalapozni érdeklődést felkeltő, szemléletformáló társasjátékok, képességfejlesztő játékok beszerzésével.

A különféle típusú játékok kipróbálásával kiderülhetett, melyik tanuló miben tehetséges, melyik területen vannak a többieket meghaladó képességei, melyik játékkal játszik szívesen.

A logikai-matematikai tehetség beazonosítására szolgáló játékok szinte mindegyike a gondolkodási képességek közül fejleszti a kombináló-képességet, a szabálytudat kialakítását, a szabályfogadást, a szabályok megtanulását. A szabályok újbóli alkalmazásával a tanulók memóriája is erősödött. Különféle megoldási módozatokat próbálhattak ki és leshettek el társaiktól a gyermekek, miközben fejlődött figyelmük és reakciójuk gyorsasága egyaránt.

A nyelvi tehetséget fejlesztő társasjátékokkal elsősorban kifejezőkészségük fejlődött, szóbeli megnyilvánulásaik erősödtek. Fogalmazási készségük, szómagyarázatuk, szövegértő képességük javult, szókincsük gyarapodott. Szövegalkotásban egyre bátrabbakká váltak, képesek lettek gondolataik, érzelmeik adekvátabb kifejezésére.

A szociális képességeket fejlesztő társasjátékok elsősorban a tanulók együttműködését segítették. A játék során fejlődött a mások elfogadásának, mások és saját gyengeségük elfogadásának képessége, edződött tűrőképességük, szélesedett toleranciájuk. Megtanulták elfogadni a sikert, de erősödött kudarctűrő képességük egy-egy vereség elviselésének hatására. Megalapozódott emberismeretük, miközben önismeretük is egyre reálisabbá vált. Megtapasztalták a közösségi együttlét minden oldalát, egymásra támaszkodás előnyeit, de a közösség iránti felelősség érzése is erősödött bennük. A vállalkozói kompetencia kialakulását és gyakorlását is a hasznosulás eredményeként könyvelhettük el.

A beszerezett eszközöket tanórán kívüli és szabadidős foglalkozásokon használtuk.

A két napközis csoport tagjai számára a délelőtti tanórák után és a napközis tanóra előtt nyílt lehetőség társasjátékok, fejlesztő játékok használatára.

A felsősök felügyeleti órákban, vagy tanulószobán a lecke elkészítése után használhatták a logikai-matematikai játékokat. Délutáni foglalkozások során is előkerültek a játékok egy-egy szakkör bemelegítő vagy levezető szakaszában.

A tanulók szemléletformálása elsősorban a rendelkezésre álló idő hasznos és tartalmas eltöltésében mérhető. A gyerekek az elektronikus eszközök által megteremtett virtuális világgal szemben megtapasztalhatták a közvetlen kommunikáción és személyes kapcsolaton alapuló játékot, ahol a valóság kézzel fogható, a kapcsolatok emberközeliek.

A nyelvi képességeket Activity, Mesék birodalma, Hedbenz, a Blanko segíti.

A szociális képességeket fejlesztését táblás játékokkal, csocsó, darts beszerzésével biztosítottuk. Ezek az interperszonális kapcsolatokat alapozzák meg, segítik a versenyszellemet, megteremtik a közösségi játékszenvedély lehetőségének kialakítását, de fejlesztik a figyelmet és a koncentrációt is.

A Sakkpalota alapcsomag nemcsak a matematikában és a problémamegoldásban, hanem a stratégiai gondolkodás kialakításában segített. Az elmúlt tanévben kezdtük szakköri keretben a sakkozást, a szemléltetőcsomag vásárlása a hatékonyságot jelentős mértékben megnövelte.

Logico és LÜK-csomagok beszerzésére is lehetőségünk kínálkozott, többfajta Brainboxot is vásároltunk.

Az One-box szintén a közösségi kapcsolatokat segítette, a közösségi szórakozás és a pozitív élményszerzés együttes lehetőségének modern formáját kínálta diákjainknak, akik közül sokaknak elérhetetlen ezek kipróbálása.

 

Célok:

A tanítási órák utáni időt a tanulók különféle fejlesztő és társasjátékok használásával töltsék el.

Az esélyegyenlős biztosítása hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink körében.

A hátránykompenzálás lehetőségének megteremtése olyan képességfejlesztő játékokkal, amelyek otthoni beszerzésére a családok nagy többségénél sem igény, sem lehetőség nem mutatkozik.

A jövendő tehetséggondozás alapjainak megteremtése és megalapozása a társasjátékok intenzív kihasználásával