Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

ÚTMUTATÓ_a tantermen kívüli, digitális munkarendbe való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

 

ADATKEZELÉS-tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Beiratkozás 2020/21. tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!  

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az iskola fenntartója a Sárvári Tankerületi Központ (kódszámunk: VB1501) beiskolázási körzete Gérce és Vásárosmiske községek.

Iskolánk esetében április 28. és május 15. között van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 9- 11 óráig van lehetőség.

 

Gérce, 2020.04.03.                                                              Zanati Margit

intézményvezető

Igényfelmérés a gyermekek felügyeletével kapcsolatban

Tisztelt Szülők!
Az iskola felmérést végez az ügyben, hogy a tanulók közül hány főnek nem tudják a szülők biztosítani a napközbeni – 8-17 óra közötti – felügyeletet, és emiatt kérik ennek intézményi megszervezését. Kérem, hogy csak azon szülők kérjék a felügyeletet, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. Felhívom a szülők figyelmét, hogy kiscsoportos felügyelet esetében is magasabb a fertőzésveszély, mint ha otthon lenne a gyermek.

A visszajelzést (legkésőbb márc. 16. 10:00-ig) az osztályfőnöknek legyenek szívesek eljuttatni vagy e-mail címünkre: gerce.altalanos.iskola@gmail.com

Köszönjük együttműködésüket!
Baráthné Kámán Alexandra
intézményvezető-helyettes

EFOP 1.3.9-17 pályázat beszámolója: Telekom Veszprém – Grundfos Tatabánya mérkőzés

Beszámoló
Telekom Veszprém – Grundfos Tatabánya mérkőzés
Veszprém, 2018. május 6.

Vasárnap délután 50 fő és a kísérők részvételével indultunk Veszprémbe. A szurkoláshoz „szükséges” dudákkal és sálakkal készültünk.
A Veszprém Aréna Magyarország második legnagyobb vidéki sport- és rendezvénycsarnoka. Itt játssza mérkőzéseit Magyarország legsikeresebb kézilabda csapata a Telekom Veszprém.
Már az is óriási élmény volt valamennyiünk számára, a piros és kék pólós szurkolók vonulása a helyszínre. Az előtérben fotózkodtunk Nagy Laci képmásánál.
A 5096 főt befogadó csarnok teljesen nem telt meg nézőkkel, ám ámulatba ejtett minket. A játékosok bemutatása után megkezdődött a mérkőzés. Az első félidő a Tatabánya négy pontos előnyével zárult. A szünetben kicsit körülnéztünk a csarnokban.
A második félidő igazi jó játékot hozott, megjött a csapatunk hangja is. A lefújás már Veszprém győzelmet zárt.
A közeli büfében a csoportunk megvacsorázott, majd jó hangulatban érkeztünk haza.

Beszámoló Veszprém 2018.05.06.

EFOP 1.3.9-17 pályázat beszámolója: Budapest Nemzeti Galéria 2018.

Beszámoló
2018. május 11.
Budapest Nemzeti Galéria

2018. május 11-én kora reggel indultunk Budapestre, úti célunk a Nemzeti Galéria megtekintése volt.
A foglalkozások előtt a Budavári Palotát tekintettük meg, amelynek építése Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás király idejéig nyúlik vissza, amikor a vár Európa egyik fényes királyi lakhelyének számított. Az épület 1541-től a török hódoltság alatt, majd 1686-ban, Buda visszavételekor súlyosan megrongálódott. Újjáépítése 1749-ben, Mária Terézia uralkodása alatt kezdődött, az akkor divatos barokk stílusban.
A várpalotát a 19. század végén Ybl Miklós és Hauszmann Alajos tervei szerint újabb épületrészekkel bővítették, majd neobarokk elemekkel egészítették ki.
Az előzetesen egyeztetett múzeumpedagógiai foglalkozásokra két csoportban került sor. A kisebbek számára a XIX. század művészeti irányzatait, főként a századfordulóra igen elterjedt szecessziót mutatta be a múzeumpedagógus. Beszélgettek az életképek, a portrék és a csendéletek sajátosságairól, Id. Markó Károly tájképeiről, Barabás Miklós portréiról. Szó esett a korabeli szalonokról, az aranymetszés szabályairól is.
A nagyszabású történelmi témájú festmények ámulatba ejtették a diákjainkat, hiszen valóságban találkoztak a tankönyveik, tanóráik illusztrációival. A szakavatott, élvezetes előadás teljesen lekötötte a legvirgoncabb gyermeket is, ismereteiket felelevenítették, a vezető kérdéseire legtöbbször helyesen válaszoltak.
A nagyobbak és a felnőttek a késő reneszánsz és a barokk képekkel és festőkkel, a modern idők magyar művészet a millennium és a két világháború között alkotó nagy egyéniségeinek képeivel és stílusával ismerkedtek, mint Munkácsy Mihály, Csontváry Kosztka Tivadar.
A foglalkozások után felmentünk a galéria kupolájába, sokáig gyönyörködtünk Budapest panorámájában, és számtalan fotót készítettek a kiránduláson résztvevő gyerekek és felnőttek.

Beszámoló galéria 2018.05.11.

EFOP 1.3.9-17 pályázat beszámolója: A Magyar Sport napja 2018 – nagyrendezvény

A Magyar Sport napja
2018.05.10.

Hat helyszínen, forgószínpadszerűen különféle sportágakat próbálhattak ki a részvevők az előre elkészített helyszín-és csoportbeosztásnak megfelelően. A csoportokat pedagógusok kísérték, a helyszíneken animátorok, önkéntesek segítették a feladatok lebonyolítását. Az étkezést előre elkészített hidegcsomagokkal és a nap végén bográcsgulyással oldottuk meg. Az egyik szülő fotózással örökítette meg a nap eseményeit.

1.
Az alsó tagozatos iskola egyik osztályában a tatamin szőnyegen a dzsudó alapfogásait sajátíthattuk el. Kipróbálhattuk az egyszerű dobásokat, megtapasztalhattuk, milyen a küzdősport, belekóstolhattunk a test test elleni küzdelem fortélyaiba.

2.
A művelődési ház nagytermében zumba oktatás folyt. Az önkéntes segítő a színpadon mutatta a lépéseket, mi pedig a kiürített nézőtéren próbáltuk őt lekövetni és utánozni. Sikerült mindenkinek négy egyszerű formációt elsajátítani, s azt ismételgetve végigtáncolni a produkciót. A zumba oktatás nemcsak koordinált mozgásukat, hanem figyelmüket és emlékezőképességüket is fejlesztette.

3.
Az iskola tornaszobájában akadálypályát kellett teljesíteni. A gyakorlatok között erőnléti, egyensúlyozási és ügyességi feladatok egyaránt szerepeltek. A feladatsor kipróbálása után az önkéntes segítő a pályateljesítés gyorsaságát is lemérte mindenkinél.

4.
A felsőtagozatos iskola 3 tantermében pingpongasztalt állítottunk fel, ahol adogatni, szerválni tanítottak bennünket a szakág avatott sportolói. Elsajátíthattuk a páros játék szabályait is. Különösen a gyerekek élvezték, ők már meccseket játszottak, szurkoltak egymásnak. Páran örültünk, ha jól tudjuk visszaadni a labdát,hisz ez is nagy koncentrációt jelentett.

5.
Az iskolaudvaron chipes tájékozódási futás volt, melyhez térképet kaptunk, amelyeken előre bejelölték a bóják helyét. A szervezők az előkészítő munka keretében elhelyezték a bójákat az iskola udvarán, amelyeken érzékelő készülékek voltak. A futók kis érzékelőket vittek magukkal, amely nyomon követte őket a pálya végrehajtásában, de mérte az eltelt időt is. A célbója teljesítése után számítógéppel értékelték ki az eredményeket. Minden korosztályban megjutalmaztuk a legügyesebbeket.
Mindenki háromszor járhatta végig a pályát, a nap végén eredményt hirdettünk.

6.
A falu sportpályáján az iskola testnevelő tanára a méta szabályait tanította. Az ütővel, labdával játszott régi magyar játék a csapatmunkát, az egymásra figyelést, az ügyességet és a gyorsaságot egyaránt fejleszti. Mindenki nagyon szívesen játszotta, különböző összetételű csapatok kialakításával megunhatatlanul.

A Magyar Sport napja- beszámoló

EFOP 1.3.9-17 pályázat beszámolója: Labdázzunk egy nap! 2018 – nagyrendezvény

Beszámoló

Labdázzunk egy nap! – sportnap
2018. június 23.

Délután 2 órakor gyülekezett a falu füves futballpályáján a falu apraja-nagyja.

Különböző sportversenyeken vehettek részt a csapatok (felnőttek, gyerekek egyaránt), akik főzőversenyen is indulhattak.
A tengózást mindenki ismerte, a csapatoknak egy-egy főt kellett küldeni a versenyre. Bójákkal jelölték ki a szervezők a rendelkezésre álló teret, háló választotta el a térfeleket egymástól.

A métajáték alapjait már előző alkalommal megismerték a gyerekek, most a szabályok pontosítására hívta fel a játékvezető a figyelmet. Ezt a játékot nagyon szeretik, hiszen csapatjáték és küzdelem egyaránt van benne. Mindig visszavágót követelnek, nehezen viselik el a vereséget.

A koordinációs ernyő segítségével több játékot lehetett kipróbálni. Egyszer labdát kellett adott útvonalon elvezetni, másszor a pattogó gumilabdát kellett minél tovább a levegőben tartani, majd színes kislabdák terelése volt a feladat.

A gyerekek a baseball labda kétféle dobását tanulhatták meg. Érdekes volt megtapasztalni a rövid és a hosszú dobás különböző technikáját, a labda elkapásának fortélyát. Meccset ugyan nem játszottunk, de sokáig dobáltuk egymásnak a labdákat.

Tollasozni is lehetett, több készlet tollasütő állt rendelkezésre, és felállítottuk a pályázaton nyert tollas-állványokat is.

A krikett alapjait is megismerhettük. A krikett-ütő használatán meglepődtek a gyerekek, bizony többször találtál el a földet és a füvet, mint a színes labdákat. Az meg már végképp nehézséget jelentett, hogy a labdával a kijelölt bábut is el kell találni.

Leginkább a labdarúgás iránt volt nagy az érdeklődés. Korcsoportok játszottak egymás ellen a műfüves pályán, a Bozsik-programban résztvevők ezzel megmutathatták tudásukat nemcsak a szülők, hanem a falu nyilvánossága előtt is.
A legnagyobb sikere a gyerek-szülő nagypályás focimeccsnek volt, ahol a sportszakkörre járó gyerekek küzdöttek a felnőttekkel. Eleinte a gyerekek vezettek, de aztán a felnőttek nem hagyták magukat, így 6:6-tal zárult a mérkőzés. Néhány anyuka férfiakat meghazudtoló lelkesedéssel és akarattal küzdött. A győztest 11-es rúgásokkal döntötték el. Az igazi szabályokkal ellentétben mindkét csapat minden tagja rúghatott 11-est, és a végeredmény ezek után is döntetlen lett. Ebbe mindkét csapat belenyugodott.

Az apróságok szórakoztatására két ugrálóvár is biztosította a sportolási lehetőséget. A nagyobbak számára mászófalat állítottak fel, a pályát övező erdő fái között pedig kötélpályán lehetett csúszni, egy másik helyszínen pedig a kifeszített kötelek között egyensúlyozhattak. Nyilazni is lehetett tapadófejes nyilakkal.
A legkisebbeket bohóc szórakoztatta, aki lufit hajtogatott nekik. A lufikardokkal próbálták kipukkasztani az óriás szappanbuborékokat.

A rendezvény végén nemcsak a főzőversenyen induló csapatok ételéből lehetett kóstolni, hanem elkészült két óriási kondérban a fali vacsorája. A vacsora alatti szórakozást fellépők biztosították, majd bál következett.

Labdázzunk egy nap! Beszámoló

EFOP 1.3.9-17 pályázat beszámolója: Kihívás napja 2018 -nagyrendezvény

Beszámoló
Kihívás napja
2018. június 4.

A Kihívás napján résztvevőinknek két próbát kellett teljesíteniük.
Gyalogtúrát a közeli Sitke községbe, és egy kerékpártúrát a Gérce – Vásárosmiske – Mesteri – Vásárosmiske – Sitke – Gérce útvonalon.
Sitkén a fitness park gépeivel tehették próbára ügyességüket és kitartásukat a vállalkozó szelleműek.
A gyalogtúra során egy nagy kört tettünk meg, az aszfaltozott úton közlekedtünk odaúton, majd visszafelé másik útvonalat választottunk, a kissitkei kápolnát és a volt gércei vasútállomást összekötő hegyi földutat.
Rövid szusszanás után kerékpárra ültünk, és a Gérce – Vásárosmiske – Mesteri – Vásárosmiske – Sitke – Gérce útvonalat tettük meg. A kerékpártúrára a pályázaton kapott kerékpárokat is üzembe helyeztük.
Visszatérve az iskolába pizzát hozattunk, és jégkrémet vettünk, azzal vendégeltük meg a résztvevőinket, aminek nagyon örültek.

Beszámoló Kihívás napja-2018.06.04.

EFOP 1.3.9-17pályázat beszámolója: Nagy sportágválasztó – nagyrendezvény

Beszámoló a Nagy sportágválasztó rendezvényről
2018. május 31.

Május utolsó napján szerveztük meg diákok, pedagógusok, szülők, vendégek körében a gércei sportágválasztó rendezvényt.
Az az előzetes beszélgetések során kialakult felismerés vezényelt bennünket, hogy olyan sportágakat népszerűsítsünk a tanulók körében, amelyek elérhető közelségben vannak, s ha elnyerik a tanulók tetszését, felkereshetik a közeli városokban, falvakban működő sportegyesületeket.
A rendezvény több helyszínen zajlott.
Az iskola tornaszobájában a szivacskézilabda alapjaival ismerkedhettek meg a tanulók. Az ikervári utánpótlás csapat edzője (a győri Audi csapat utánpótlását neveli) tartott alsós tanulóinknak edzést. Különböző dobásformákat és formációkat gyakoroltak.
A kosárlabdások celldömölki CVS képvisel
Az asztalitenisz képviselői Celldömölkről érkeztek. Két edző és két versenyző foglalkozott a gyerekekkel, két tanteremben felállított pingpongasztalon tanították meg a tenyeres és fonák ütést, a szervát, az adogatást és a pörgetést. Rövid bemutató után egyenként tanították a sorra következő gyerekeket, figyelmeztették őket a helyes ütőfogásra, magyarázták a labda fogadást, az ütés erejét.
Bánhegyi Adrienn és Bánhegyi Kata kőszegi világbajnok kötélhajtók látványos bemutatókkal csábították a tanulókat, majd néhány egyszerű formulát tanítottak nekik. Előkerült a két nagykötél is, a lányok édesanyja számolta az ütemet és hajtotta a köteleket egyik oldalon, a másikon egyik 8. osztályos fiút fogtak be a feladatra. Bíztatták a gyerekeket, felhívták a figyelmüket, mire kell odafigyelniük.
Mórocz József, helyi vállalkozó az autósport képviselőjeként volt jelen a rendezvényen. Számtalan rally autót sorakoztatott fel a sportpálya mellett, a gyerekek beülhettek az autókba, kérdezhettek, tájékozódhattak.
Verebély Zsolt a káldi Természetjáró és Tájfutó Egyesület vezetője mátrix pályát állított fel a falu sportpályáján, ahol 16 számozott bója és ötfajta térkép várta a versenyzőket. A számítógéppel kiértékelt pályák nemcsak az időt mutatták, hanem az esetleges hibákat is számon tartották. Az 5. pályán a felnőttek versengtek a hibátlan feladatellátás és a legjobb idő megszerzéséért.
Herceg Attila zumbaoktató végigtáncolta a napot a felső tagozatos iskola alakulóterén. Több formációt táncoltak el a 40 perces turnusonként érkező csoportok a tűző nap ellenére.
A Crazy Legs Dance School tánciskola hip-hop produkciót mutatott be.
Tornamóka mozgásfejlesztő központ akadálypályáját a legkisebbek is teljesíteni tudták. Ügyesség, mozgáskoncentráció egyaránt kellett a gyakorlatok gyors és hibátlan végrehajtásához.
A nap végi megvendégelésben szakács vezetésével, önkéntesek segítségével készült a tortillába tekert gyros.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat ezen az emlékezetes délutánon.

Beszámoló a Gércei sportágválasztó rendezvényről

EFOP 1.3.9-17 pályázat beszámolója: Sport és egészség nap! -nagyrendezvény

Beszámoló
Sport és egészség nap!
2018. július 14.

Sport és egészség napunk alkalmával már délelőtt gyülekezőt hirdettünk a legkisebbeknek, akiket a Fabula együttes koncertje várt a falu sportpályáján, melynek során mókás kis feladatokkal bemelegítette a zenekar a gyerekeket az akadálypálya teljesítése előtt.

Következő programunkra a focipályán került sor, ahova már a felnőtteket is szeretettel vártuk, és sor került apa-fia, anya-lánya, öregfiúk-fiatalok futballmérkőzésekre. A meccsek végén győztest hirdettünk és megválasztottuk a falu aranylabdását.
A labdarúgást követően humoros feladatok segítségével megválasztottuk a falu legerősebb emberét. Volt asszonycipelés, gumicsizma hajítás, rönkdobás és talicska-szlalom.
A programok mellett egészséges árucikkekből vásárt rendeztünk, volt mézes, gyógynövényes, zöldséges.
A felnőtteket közben a Szív a szívért Alapítvány munkatársai szűrésekre várták, ahol sor került vérnyomás-, vércukor-, és koleszterinszint mérésre. Az eredmények kiértékelését követően tanácsokat kaphattak a résztvevők a helyes táplálkozáshoz és a rendszeres sportoláshoz.
Rendezvényünkön lehetőség nyílt még kipróbálni ősi sporteszközöket, játékokat, a bátrabbak falat mászhattak és lovagolhattak is, volt légvár és körhinta is.

A kulturális programok sorát díszítette Berecz András Kossuth díjas mesemondó előadása.

A résztvevőket a helyszínen helyi vállalkozó által készített frissensültek és helyben készült kenyér várta.

A rendezvény egészséges vonalát képviselte a helyi asszonyok részére meghirdetett „Falu sütije” verseny, melyre egészséges alapanyagokból vártuk a pályaműveket, és ami nagy népszerűségre tett szert. 28 finomabbnál finomabb süteményt kellett a zsűrinek végigkóstolni, majd kiválasztani a 3 legjobbat.
Főzőversenyre is lehetett nevezni, ahol a süteményekhez hasonlóan egészséges ételeket vártunk. Itt 16 csapatból választottak legjobbat.

A rendezvény sikerét mutatja, hogy azóta a faluban megnőtt a kedv a pályázat keretében megrendezésre kerülő sport és főzőklub látogatása iránt. A felnőttek is szívesen rúgják a labdát gyermekeikkel és lelkesen készítik az egészséges, finomabbnál finomabb ételeket.

Sport és egészség nap! Beszámoló