EFOP-1.3.9-17-2017-00024

EFOP-1.3.9-17-2017-00024

„Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” – „Központban az iskola Gércén”

Pályázati azonosító:
EFOP-1.3.9-17-2017-00024

Pályázat címe:
„Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” – „Központban az iskola Gércén”

EFOP

EFOP 1.3.9-17 PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA: VESZPRÉM-HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS KÉZILABDA MÉRKŐZÉS

Beszámoló

Telekom Veszprém-HE DO B.BRAUN Gyöngyös mérkőzés

2019. május 7.

Ötven fő számára vásároltunk jegyet a bajnokság Telekom Veszprém és  HE-DO B.Braun Gyöngyös kézilabda mérkőzésre.

16 órakor indult a lelkes csapatunkkal a busz az iskola elől.

Volt néhány gyermek és felnőtt, aki most először látta a Veszprém Aréna impozáns épületét.

A csapatok bemutatása után ismét örömmel jelentették be, hogy a Final Four négyes döntőjébe jutott kedvenc csapatunk. Hiányoltuk a csapatból Nagy Lászlót, Andreas Nilssont, aki a nézőtéren bukkant fel.

Beszámoló Veszprém kézilabdameccs

EFOP 1.3.9-17 PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA: TANÓRÁN KÍVÜLI KOMPETENCIAFEJLESZTŐ TEVÉKENYSÉGEK

Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek

Nyelvi foglalkozás

Angol és német nyelvi szakkörökön valósult meg az idegen nyelv oktatása. A nyelvtani alapoktól leckéről leckére haladva jutottak el a diákok az alapfokú nyelvi ismeretekig. A pedagógusok elsősorban játékos formában tanítottak. Az élő szavas kérdezz- felelek játékot például gyakran motiváló erőként hívták segítségül, hogy a résztvevők legyőzzék a németül vagy angolul való beszéd irányában érzett előítéleteiket.

Beszámoló-Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek

EFOP 1.3.9-17 PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA: MŰVÉSZETI ÁGAKHOZ KÖTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK

Művészeti ágakhoz köthető tevékenységek

Irodalmi színpad

Az irodalmi színpad szereplői az irodalom iránti szeretetből és tiszteletből vesznek részt az iskolai rendezvényeken. A bemutatókon mindig nagy siker övezte a szakkör tagjainak előadását. Az irodalmi színpad nemcsak egy mű átdolgozását majd bemutatását tűzte ki feladatul, ők készítették a meghívókat, plakátokat és a díszlet megtervezésében is szerepet vállaltak. A foglalkozások rendszerint játékos „bemelegítéssel” kezdődtek, ezzel is oldva a diákok hangulatát, és fejlesztve memóriájukat és beszédtechnikájukat.

Beszámoló: művészeti ágakhoz kapcsolható tevékenységek iskolánkban

EFOP 1.3.9-17 PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA:EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó tevékenységek

 

Elsősegély nyújtás alapjai foglalkozás

Az elsősegény tevékenység keretei között a résztvevők olyan tudásra tehettek szert, mely a köznapi életben nélkülözhetetlen. A szakkört szituációs játékok tették még színesebbé: baleset bejelentések, 112-es segélyhívó szám megfelelő használta, a felelős emberi magatartás megismerése és tudatosítása.  Az Ambu-baba segítségével az újraélesztés helyes mozzanatai is elsajátításra kerültek. A foglalkozás résztvevői már felismerik a különböző sérüléseket, amelyeket hatékonyan tudnak ellátni, amíg a segítség meg nem érkezik. 2019. április végén Sárváron részt vettünk egy  területi versenyen, ahol negyedik helyezést értünk el. A hét állomás komoly szimulációs gyakorlatokat tartalmazott.

Beszámoló-egészséges életmódra neveléshez kapcsolódó tevékenységek

 

EFOP 1.3.9-17 PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA: SPORTTEVÉKENYSÉGEK ISKOLÁNKBAN

Sporttevékenységek

Kézilabda foglalkozás

A foglalkozás résztvevői több hónapon keresztül ismerkedhettek meg a kézilabdasport szabályaival és örömeivel. Voltak edzések, melyek a diákoktól kemény fizikai erőnlétet kívánt, de a gyerekek mindig  könnyedén vették az akadályt. Természetesen a szakkörök fénypontja az volt, amikor a csapatjátékra került sor.

Beszámoló sporttevékenységekről

EFOP 1.3.9-17 PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA: MOZIDÉLUTÁN SZOMBATHELYEN

Beszámoló

Szombathely, 2017.december 19.

Szombathely, 2018.május 9.

December 19-én a szombathelyi moziba szerveztünk a filmklubosok és felsős diákok részére olyan programot, amelyet sokan közülük a hétköznapjaikban nem, vagy csak ritkán élhetnek át. A program megszervezésében a diákok is aktívan részt vettek, a megnézendő filmről kikértem a véleményüket, hiszen az Internetnek köszönhetően ők minden hasonló témában napra készek.

Megjött apuci 2 című vígjátékra már előzetesen készültünk, hogy a téma ne legyen ismeretlen számunkra, így egy filmklubos délutánunkon megnéztük a film első részét. A gyerekeknek ez elegendő motiváció volt ahhoz, hogy a második részre is kíváncsiak legyenek. Egy helyi vállalkozó buszával mentünk fel a közeli szombathelyi Cinema Citybe.

Ezen a délutánon nemcsak együtt moziztunk, de ízelítőt kaptak a gyerekek általános viselkedési szabályokból is: a pénztár előtt nem tartjuk fel a sort, vigyázunk az értékeinkre, a moziban hangosan nem szürcsöljük az innivalót, nem dobáljuk a kukoricát, az előttünk ülő székébe nem fúrjuk be a lábunkat!

Beszámoló-a közös mozizás élménye

EFOP 1.3.9-17 PÁLYÁZAT BESZÁMOLÓJA: BÁBSZÍNHÁZI ELŐADÁSOK ALSÓ TAGOZATOS DIÁKOK RÉSZÉRE

Beszámoló

Bábszínházi előadások-Szombathely

A pályázat keretében 2017. december 12-én került sor az első bábszínházi látogatásra az alsó tagozatosokkal. Szombathelyen a Mesebolt Bábszínház előadását tekintettük meg. 50 tanuló részvételével, 3 pedagógus kíséretével valósultak meg a programok. Háztól házig szállított minket egy különjáratos busz, mely teljes kényelmünket szolgálta.

A Lúdas Matyi történetének újragondolt változatát tekinthettük meg. Emberi félbábok jelenítették meg a szereplőket— ilyen formációval a gyerekeink még nem találkoztak. Zenei betétek tarkították az előadást, ez tette főleg látványossá, mert a díszlet és a kellék minimális volt. A feldolgozás teljesen modern , még a történet tanulsága sem illeszkedett teljes mértékben az eredetihez. A programról visszatérve megismertettük a gyerekeket az eredeti mesével, megbeszéltük a hasonlóságokat és a különbségeket.

Beszámoló, Mesebolt Bábszínház

 

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

ÚTMUTATÓ_a tantermen kívüli, digitális munkarendbe való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

 

ADATKEZELÉS-tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Beiratkozás 2020/21. tanévre

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!  

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az iskola fenntartója a Sárvári Tankerületi Központ (kódszámunk: VB1501) beiskolázási körzete Gérce és Vásárosmiske községek.

Iskolánk esetében április 28. és május 15. között van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 9- 11 óráig van lehetőség.

 

Gérce, 2020.04.03.                                                              Zanati Margit

intézményvezető