ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SÁRVÁRI TANKERÜLETI KÖZPONT

Káldi Általános Iskola

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Tanító

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Tanítói feladatok összevont osztályokban és egyéb, a jogszabályokban, illetve az iskola pedagógiai programjában rögzített, a pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátása. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakmai tapasztalat.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

FEOR besorolás:

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Káld

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Káldi Általános Iskola, 9673 Káld Rákóczi u. 1. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szoboszlai Beáta nyújt a 06/30/1958484-es telefonszámon.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázati kiírás közzétevője fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa valamint azt a jogot, hogy a pályázatot bármikor visszavonhatja. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, vagy a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő költség megtérítését.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Tanító

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben,

 a pályázó szakmai önéletrajza,

 a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

 a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

 végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.30. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  Az intézmény igazgatójának javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.07.05. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  Sárvári Tankerületi Központ honlapja: kk.gov.hu/sarvar

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.12.

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/60117