Nevelőtestületünk

Intézményvezető: Németh Ildikó
Intézményvezető helyettes: Zanati Margit
Intézmény dolgozóinak névsora:

 

Baráthné Kámán Alexandra  tanár
Biczóné Binder Gyöngyi  tanító
Fábsics Klára (jelenleg távol)  tanító
Farsangné Simon Ildikó  tanár
Gőczéné P. Henriette  tanító
Kovácsné Baracskai Zsuzsanna  tanító
Körmendi Eszter  tanító
Kupi Hajnalka  tanító
Lukács Judit  tanító
Nagy Judit  tanár
Németh Ildikó  tanár
Sándor Péter  tanár
Vida Anikó  tanár
Zanati Margit  tanár

 

 

Áttanító pedagógusok:

Fülöp Erika tanító, gyógypedagógus
Pupp Gábor tanár
Széchenyi Tünde tanár
Vörös Krisztina tanár

 

 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak, technikai dolgozók:

Hende Henriette iskolatitkár
Bagolyné Ádám Márta hivatalsegéd
Németh Sándorné hivatalsegéd
 Kosztolánci Zoltán karbantartó