My Weblog: istanbul elektrikci

Nevelőtestületünk

Intézményvezető: Németh Ildikó
Intézményvezető helyettes: Zanati Margit
Intézmény dolgozóinak névsora:

Barátné Kámán Alexandra tanár
Biczóné Binder Gyöngyi tanító
Fábsics Klára (jelenleg távol) tanító
Farkas Dóra tanár
Farsangné Simon Ildikó tanár
Gőczéné Pankaczi Henriette tanító
Kovácsné Baracskai Zsuzsanna tanító
Körmendi Eszter tanító
Lukács Judit tanító
Nagy Judit tanár
Németh Ildikó tanár
Reichardtné Szalai Ágnes tanító
Vida Anikó tanár
Zanati Margit tanár

 

Áttanító pedagógusok:

Fülöp Erika tanító, gyógypedagógus
Pupp Gábor tanár
Széchenyi Tünde tanár
Vörös Krisztina tanár

 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak, technikai dolgozók:

Hende Henriette iskolatitkár
Bagolyné Ádám Márta hivatalsegéd
Németh Sándorné hivatalsegéd
Kosztolánci Zoltán karbantartó