Nevelőtestületünk

Intézményvezető:                            Zanati Margit
Intézményvezető-helyettes:   Baráthné Kámán Alexandra
Intézmény dolgozóinak névsora:

Baráthné Kámán Alexandra magyar nyelv- és irodalom, földrajz szakos tanár
Biczóné Binder Gyöngyi tanító,   általános iskolai matematikatanár
Fábsics Klára tanító
Farsangné Simon Ildikó
fizika-matematika, könyvtár szakos tanár
Gőczéné Pankaczi Henriette tanító, fejlesztőpedagógus, pedagógiatanár , magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Kovácsné Baracskai Zsuzsanna tanító
Lukács Judit tanító
Nagy Judit magyar nyelv és irodalom, német szakos tanár
Németh Ildikó magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár
Pichler Gergely testnevelés szakos tanár, művelődésszervező
Pós Judit informatikus könyvtáros tanár
Reichardtné Szalai Ágnes tanító
Vida Anikó biológia-rajz szakos tanár
Zanati Margit                                                könyvtár, történelem, társadalomismeret, magyar nyelv-és irodalom szakos tanár                                                                 

 

 

 

Áttanító pedagógusok:

Nemes Norbert biológus, biológia szakos tanár,inklúzív neveléstanár
Pupp Gábor tanár
Vörös Krisztina tanár

 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak, technikai dolgozók:

Hende Henriette iskolatitkár
Bagolyné Ádám Márta hivatalsegéd
Németh Sándorné hivatalsegéd
Kosztolánci Zoltán karbantartó