Nevelőtestületünk

Intézményvezető:       Zanati Margit
Intézményvezető-helyettes:        Szoboszlay Beáta
Intézmény dolgozóinak névsora:
Fábsics Klára tanító, 3. osztály osztályfőnöke
Farsangné Simon Ildikó fizika-matematika, könyvtár szakos tanár, 5. osztály osztályfőnöke
Kissné Czenki Éva tanító, 2. osztály osztályfőnöke
Kránitzné Schmidt Adél vizuális kultúra-magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 6. osztály osztályfőnöke
Nagy Judit magyar nyelv és irodalom, német szakos tanár
Németh Elizabet angol, orosz szakos tanár
Németh Ildikó Mária magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár, mesterpedagógus 7. osztály osztályfőnöke
dr. Némethné Horváth Margit tanító, 1. osztály osztályfőnöke
Pós Judit informatikus könyvtáros, számítástechnika tanár
Reichardné Szalai Ágnes tanító, 4. osztály osztályfőnöke
Szoboszlay Beáta tanító, fejlesztő pedagógus
Szummer Tamás testnevelés tanár, 8. osztály osztályfőnöke
Törökné Sebestyén Anita kémia, technika szakos tanár
Zanati Margit magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomismeret tanár, könyvtáros, mesterpedagógus

Áttanító pedagógusok:

Gyürü  Diána tanár
Somogyi Ákos tanár

 

Az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak, technikai dolgozók:

Palkovits-Molnár Anna iskolatitkár
Bagolyné Ádám Márta hivatalsegéd
Németh Sándorné hivatalsegéd
Kosztolánci Zoltán karbantartó