További elérhetőségek

Fenntartó elérhetősége:
Sárvári Tankerületi  Központ
9600 Sárvár, Batthyány u. 40.
Képviseli: Rozmán László tankerületi igazgató
Tel: 06-95/ 795-205

További elérhetőségek:

Bősze Imre Iskolarendőr – KMB

30/2372683

Szakálné Ihász Éva védőnő

20/6120558

Tulok-Tóth Andrea gyermekjóléti szolgálat vezetője

30/5375009

Kaszásné Cseledi Edina GIDA elnöke

70/3772065

Maráczi Renáta Intézményi Tanács elnöke      Szülői Szervezet vezetője
Skriba Lajosné hitoktató  30/3381565
Kendeh-Kirchknopf László lelkész

95/476-107