Önértékelési eljárások

Az intézmény a jogszabályban meghatározott eljárásrend alapján elvégezte a vezetői és az intézményi önértékelést. Az Önértékelési kézikönyvben foglaltak alapján a folyamat végén a vezetői önértékelésben a jegyzőkönyv és az indikátorok mentén történő értékelés után Vezetői önfejlesztési tervet, az intézményi önértékelés után pedig Intézkedési tervet kellett készíteni. Az elkészült dokumentumokat a nevelőtestület elfogadta. Az intézmény a terveket eljuttatta a fenntartó Sárvári Tankerületi Központnak, amely ezekhez észrevételeket nem fűzött.

78630097615 Vezetői önfejlesztési terv N.I.

VB1501 Intézkedési terv-intézményi önértékelés