Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásáról

Tájékoztatás a katolikus hitoktatásról:

Miért válassza egy szülő a gyermeke számára a
katolikus hit- és erkölcstanoktatást?

KEDVES SZÜLŐK!

Egy kisgyermek akkor tud igazán boldog lenni, ha érzi, hogy a szülei szeretik egymást és szeretik őt.
Olyan ez a szeretet, mint egy titokzatos magzatburok-egy szeretetölelés, ami a kisgyermeket védi. egy hasonló még magzatburok, ami körülveheti a gyermeket: a hit, az Istennel való élő kapcsolat. ezt kapja a gyermek a hittanórán. Átélheti, hogy szép a világ, hogy Isten tenyerén van, aki öröktől fogva végtelenül szereti őt- van az életének oka és van célja, van beteljesedése. A hittanórákon alakul a gyermek szíve-tanulja a szeretetet. Ahhoz, hogy később majd ez a gyermek boldog legyen, leginkább ez kell: a szíve megteljen jósággal, szeretettel, nagylelkűséggel.

A hittanórákon arról a könyvről – a Bibliáról – tanulunk, amely az emberi történelemre a legnagyobb hatással volt. Arról a titokzatos személyről tanulunk, Jézus Krisztusról, aki nagyobb hatást gyakorolt az emberiség történelmére, mint bárki más. Annak az Egyháznak a keretében tanulunk róla, amelyet valóban ő maga alapított kétezer évvel ezelőtt, s amely azóta is csodálatos módon megmaradt – szenteknek, rendkívüli embereknek egész sorát adva az emberiségnek.
Kedves Szülők!
Minden ember számára – így az Önök gyermeke számára is – hatalmas kincs a hit: csillogóvá teszi a szemét, megtölti a szívét örömmel és szeretettel. Ezt a kincset szeretné az Egyház felfedeztetni a hittanórákon keresztül. Nagy szeretettel várunk tehát minden gyermeket a katolikus hit- és erkölcstanórákra – és egyben kérjük és köszönjük a bizalmukat, mellyel ránk bízzák gyermeküket!
Dr. Székely János
a Szombathelyi Egyházmegye megyéspüspök

 

https://drive.google.com/file/d/1fOHSFcq5QSS2KWhAgcJ75AHrHZtVzZoz/view

https://drive.google.com/file/d/1Wf1vPDgkW3f6TlBrFrGkErJs9Bz6ccdB/view

 

Tájékoztatás az evangélikus hitoktatásról:

https://hitoktatas2.lutheran.hu/bemutato-videofilmek/