EFOP 1.3.9-17 pályázat lezárulása

2019. október 31-én lezárult a két évig tartó EFOP 1.3.9-17-24. számú pályázatunk, amely az iskolának és a vele konzorciumként együttműködő GIDA Alapítványnak több mint 48 millió Ft felhasználását tette lehetővé. A pályázat megvalósítása során 14 szakkör (heti rendszerességgel) és több klub működhetett. Számtalan kiránduláson, egy-vagy többnapos túrán vehettünk részt, többször voltunk színházban, bábszínházban, galérialátogatáson, moziban, sportmérkőzésen.  Mindkét évben 6 nagyrendezvényt bonyolítottunk le. A művészeti nevelés, az egészséges életmódra nevelés, a sporttevékenységek mellett a tanórán kívüli  kompetenciafejlesztés területén valósítottuk meg vállalt tevékenységeinket. Tanulóink számtalan programon vettek részt, élményekben gazdagodtak, tapasztalatokat szereztek az aktív szabadidős tevékenységek gazdag tárházából.