Monthly Archives: március 2019

Hit -és erkölcstan oktatás a 2019/20. tanévben

2019. március 11-án összevont szülői értekezleten tájékoztatást kaptak a szülők a 2019/20. tanévi hit-és erkölcstan oktatás megszervezésével kapcsolatban. A 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 182./A§ (3) alapján a következő tájékoztatást adom: A 2019/20-as tanévben intézményünkben hit – és erkölcstanoktatást vállaló egyházak: egyház jogi személy az egyház jogi személy képviselőjének neve az egyház jogi személy képviselőjének címe Magyar […]

Beiratkozás 2019/20-as tanévre

KÖZLEMÉNY a tanköteles gyermekek 2019/2020-es tanévre való általános iskolai beíratásáról A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében […]

E-ügyintézéssel érintett folyamatok iskolánkban

Tisztelt Szülők! 2019. február 28-tól valamennyi intézményre kiterjesztésre került az elektronikus ügyintézés az alábbi folyamatokban: 1. Kiiratkoztatás a köznevelési intézményből, 2. Magántanulói jogviszony iránti kérvény bejelentése, 3. Vendégtanuló jogviszony bejelentése, 4. Osztály vagy tanórai csoport változtatási kérelmének benyújtása, 5. Igazgatói engedély diák mulasztásának igazolására gondviselői kérelem benyújtása, 6. Tanulói mulasztás igazolására szolgáló gondviselői igazolás benyújtása, […]

E-ügyintézés a közoktatásban

Az e-ügyintézés napi gyakorlattá válása zajlik a köznevelési intézményekben. A szülők a következő tájékoztató linken ismerhetik meg az e-ügyintézés lehetőségeit, használatát: https://eugyintezes.e-kreta.hu/info A jelzett honlapon az e-naplóhoz megadott felhasználónévvel és jelszóval lehet bejelentkezni. Az oktatási intézmények kötelessége a szülőket tájékoztatni az e-ügyintézés bevezetéséről, amiről a köznevelési intézményekben szórólapokat is ki kell helyezni.  

Etika, hit-és erkölcstan 2019/20. tanévi oktatásával összefüggő tájékoztató

Tisztelt Szülők! 2019. 03.11-én 16.00-tól összevont szülői értekezletet tartunk a 2019/20. tanévi etika, hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatos tudnivalókról az alsó tagozatos iskolában. Az értekezletre meghívót kaptak az iskolában tanító felekezeti hitoktatók és a történelmi egyházak helyi vezetői. Az intézményvezetői tájékoztató után a szülők feltehetik kérdéseiket az egyházak képviselőinek is. Németh Ildikó intézményvezető