A tehetséggondozás feltételrendszerének kialakítása társasjátékok segítségével (NTP-TFJ-17-0081. pályázat)

 

A Nemzeti Tehetség Program 2017-ben pályázati lehetőséget kínált a tehetséggondozás feltételrendszerének kialakítására. A pályázati támogatás társasjátékok beszerzését tette lehetővé 700 000Ft értékben.

A tanórán kívüli tehetséggondozó munkát sikerült megalapozni érdeklődést felkeltő, szemléletformáló társasjátékok, képességfejlesztő játékok beszerzésével.

A különféle típusú játékok kipróbálásával kiderülhetett, melyik tanuló miben tehetséges, melyik területen vannak a többieket meghaladó képességei, melyik játékkal játszik szívesen.

A logikai-matematikai tehetség beazonosítására szolgáló játékok szinte mindegyike a gondolkodási képességek közül fejleszti a kombináló-képességet, a szabálytudat kialakítását, a szabályfogadást, a szabályok megtanulását. A szabályok újbóli alkalmazásával a tanulók memóriája is erősödött. Különféle megoldási módozatokat próbálhattak ki és leshettek el társaiktól a gyermekek, miközben fejlődött figyelmük és reakciójuk gyorsasága egyaránt.

A nyelvi tehetséget fejlesztő társasjátékokkal elsősorban kifejezőkészségük fejlődött, szóbeli megnyilvánulásaik erősödtek. Fogalmazási készségük, szómagyarázatuk, szövegértő képességük javult, szókincsük gyarapodott. Szövegalkotásban egyre bátrabbakká váltak, képesek lettek gondolataik, érzelmeik adekvátabb kifejezésére.

A szociális képességeket fejlesztő társasjátékok elsősorban a tanulók együttműködését segítették. A játék során fejlődött a mások elfogadásának, mások és saját gyengeségük elfogadásának képessége, edződött tűrőképességük, szélesedett toleranciájuk. Megtanulták elfogadni a sikert, de erősödött kudarctűrő képességük egy-egy vereség elviselésének hatására. Megalapozódott emberismeretük, miközben önismeretük is egyre reálisabbá vált. Megtapasztalták a közösségi együttlét minden oldalát, egymásra támaszkodás előnyeit, de a közösség iránti felelősség érzése is erősödött bennük. A vállalkozói kompetencia kialakulását és gyakorlását is a hasznosulás eredményeként könyvelhettük el.

A beszerezett eszközöket tanórán kívüli és szabadidős foglalkozásokon használtuk.

A két napközis csoport tagjai számára a délelőtti tanórák után és a napközis tanóra előtt nyílt lehetőség társasjátékok, fejlesztő játékok használatára.

A felsősök felügyeleti órákban, vagy tanulószobán a lecke elkészítése után használhatták a logikai-matematikai játékokat. Délutáni foglalkozások során is előkerültek a játékok egy-egy szakkör bemelegítő vagy levezető szakaszában.

A tanulók szemléletformálása elsősorban a rendelkezésre álló idő hasznos és tartalmas eltöltésében mérhető. A gyerekek az elektronikus eszközök által megteremtett virtuális világgal szemben megtapasztalhatták a közvetlen kommunikáción és személyes kapcsolaton alapuló játékot, ahol a valóság kézzel fogható, a kapcsolatok emberközeliek.

A nyelvi képességeket Activity, Mesék birodalma, Hedbenz, a Blanko segíti.

A szociális képességeket fejlesztését táblás játékokkal, csocsó, darts beszerzésével biztosítottuk. Ezek az interperszonális kapcsolatokat alapozzák meg, segítik a versenyszellemet, megteremtik a közösségi játékszenvedély lehetőségének kialakítását, de fejlesztik a figyelmet és a koncentrációt is.

A Sakkpalota alapcsomag nemcsak a matematikában és a problémamegoldásban, hanem a stratégiai gondolkodás kialakításában segített. Az elmúlt tanévben kezdtük szakköri keretben a sakkozást, a szemléltetőcsomag vásárlása a hatékonyságot jelentős mértékben megnövelte.

Logico és LÜK-csomagok beszerzésére is lehetőségünk kínálkozott, többfajta Brainboxot is vásároltunk.

Az One-box szintén a közösségi kapcsolatokat segítette, a közösségi szórakozás és a pozitív élményszerzés együttes lehetőségének modern formáját kínálta diákjainknak, akik közül sokaknak elérhetetlen ezek kipróbálása.

 

Célok:

A tanítási órák utáni időt a tanulók különféle fejlesztő és társasjátékok használásával töltsék el.

Az esélyegyenlős biztosítása hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink körében.

A hátránykompenzálás lehetőségének megteremtése olyan képességfejlesztő játékokkal, amelyek otthoni beszerzésére a családok nagy többségénél sem igény, sem lehetőség nem mutatkozik.

A jövendő tehetséggondozás alapjainak megteremtése és megalapozása a társasjátékok intenzív kihasználásával