Az iskolai étkeztetés

A gércei Önkormányzat tornaszobát alakít ki az óvoda alagsorában, ezzel egyidejúleg felújítja az óvoda és az ebédlő épületét. A február 12-16-ig tartó héten az étkeztetést a munkálatok miatt a művelődési házban oldják meg, ahol átmenetileg az óvoda is működni fog. Az iskolás gyermekek csak a főutca felől közelíthetik meg a kultúrházat, az óvoda és az ebédlő környékén a balesetveszély miatt tilos tartózkodni.

Mivel az iskolások ebédideje alatt az óvodások már alszanak, ezért nyomatékosan felhívom a tanulók figyelmét, hogy fegyelmezetten viselkedjenek, hangoskodással ne zavarják a kicsik pihenését.