Diákönkormányzati nap

Október 6-án délelőtt diákönkormányzati napot tartunk. A szokott időben érkeznek a gyerekek, a programot a művelődési házban szervezzük. Az első tanítási órában megemlékezünk az aradi vértanúkról, majd a Határtalanul pályázatban részt vevő hetedikesek számolnak be a szlovákiai tanulmányútról. Tízórai után a hetedikesek vezetésével  a Határtalanul programhoz kapcsolódó, játékos akadályversenyen vesznek részt a diákok. Az utolsó órában filmvetítésre is sor kerülhet. A program előre láthatóan délig tart.

A napközisek, étkezést igénybe vevők tízórait, ebédet kapnak.

Napközis foglalkozás nem lesz, a pedagógusok az egyes buszig felügyelnek a tanulókra.