Javítóvizsga

2014. augusztus 25-én 8 órakor a felső tagozatos iskolában tesznek javítóvizsgát azok a tanulók, akiknek év végi elégtelen osztályzatinak száma nem haladja meg a hármat.

A javítóvizsgára el kell hozni a bizonyítványt.

A javítóvizsga nyilvános, azon a szülő jelen lehet.