Monthly Archives: augusztus 2014

Javítóvizsga

2014. augusztus 25-én 8 órakor a felső tagozatos iskolában tesznek javítóvizsgát azok a tanulók, akiknek év végi elégtelen osztályzatinak száma nem haladja meg a hármat. A javítóvizsgára el kell hozni a bizonyítványt. A javítóvizsga nyilvános, azon a szülő jelen lehet.

Tankönyvosztás

Tankönyvosztás 2014. augusztus 26-án (kedden) fél 9 – 14 óráig lesz a felsőtagozatos iskolában. Aki  fizet a tankönyvért, annak be kell mutatni  a befizetésről szóló postai feladóvevényt. Az évismétlő tanulók, a javító vizsgát tevők és az új beiratkozók ne fizessék be a csekket. Az új tanulóknak pótrendelés keretében biztosítjuk a tankönyvellátást.

Tanévnyitó ünnepély

A 2014-15. tanév ünnepélyes megnyitójának időpontja 2014. augusztus 29. délután 5 óra, helye a felső tagozatos iskola udvara. (Rossz idő esetén a művelődési ház.)