A leendő 1. osztályosok beiratkozásával és diákigazolvány igénylésével kapcsolatos teendők

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratások ideje:

2014. április 28–29. (hétfő, kedd) 8.00 – 18.00 óra között.

A pótbeíratás ideje: április 30. (szerda) 8.00 – 18.00 óra között.

 

A szülő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes

vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
t

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

Tájékoztató szülőknek a diákigazolvány igényléséről

2012-ben megváltozott a diákigazolványok igénylésének rendje.

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint diákigazolványok a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) keretében kerülnek kiadásra.


A megváltozott igénylési rendben a diákigazolványhoz szükséges fényképet az Okmányiroda készíti el. Ehhez  időpontot kell kérni a
Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal  Sárvári Kirendeltség Okmányirodában 9600 Sárvár, Várkerület 3.  Tel.: 95/ 323-659

Ügyfélfogadás:

                     

Hétfő

8.00 – 12,00

13.00 – 17.30

Kedd:

 

13.00 – 16.00

Szerda:

8:00 – 12.00

13.00 – 16.00

Csütörtök:

8.00 – 12.00

 

Péntek:

8.00 – 12.00

 

 

14 év alatti gyermek esetén az ügyintézésnél szükséges a szülő/ törvényes képviselő jelenléte is.

Be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát (vagy személyi igazolványát vagy útlevelét) és lakcímkártyáját továbbá a szülő személyazonosságát igazoló okmányt. Az Okmányiroda az igénylő adataival és arcképével NEK – adatlapot (Nemzeti Egységek Kártyarendszer adatlapot) nyomtat. Az igénylő ezzel az adatlappal kezdeményezi a diákigazolvány kiállítását abban az iskolában, ahova a gyermek felvételt nyert. A diákigazolvány igazgatási szolgáltatási díja: 1.400 Ft, amit a felvételről szóló határozat átvétele után kell az iskolában befizetni, a NEK adatlap leadásával egyidejűleg.

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat az  elkészült diákigazolványt  a lakcímkártyán szereplő címre küldi, melyet az iskolában az iskolatitkárnak be kell mutatni, és ő köteles feljegyezni a diákigazolvány számát.

Tájékoztatás kérhető a diákigazolvány ügyintézéssel kapcsolatban az iskolában: gerce.altalanos.iskola@gmail.com    vagy 95/476-021

vagy

az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat elérhetőségein:

1122 Budapest, Maros u. 19-21.                    info@diakigazolvany.hu

www.diakigazolvany.hu                                    +36-1-266-77-33