Monthly Archives: február 2015

Szülők tájékoztatása erkölcstan/hit-és erkölcstan oktatásról

2015. március 9-én a hit- és erkölcstan 2015/16.évi megszervezésével kapcsolatban tájékoztató szülői értekezletet tartunk az alsó tagozatos iskolában. (Kossuth telep 2.) Az 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 182.§ (1) pontja rendelkezése alapján a tájékoztató szülői értekezleten a leendő  1.,2., 3. és 5.,6.,7. osztályos tanulók szülői vesznek részt.